Privacykennisgeving van trivago

Laatst bijgewerkt: december 2022

Deze Privacykennisgeving geldt voor alle websites, applicaties of andere diensten en aanbiedingen (gezamenlijk “de Diensten”) die door trivago N.V. en haar dochterondernemingen (“wij”, “we”, “ons” of “trivago”) worden beheerd.

In deze Privacykennisgeving geven we informatie over hoe trivago persoonsgegevens verwerkt met betrekking tot jouw gebruik van de Diensten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om je direct of indirect te identificeren.

Als metasearchbedrijf kan trivago je omleiden naar websites of apps van derden. We hebben geen controle over deze diensten van derden. Op je gebruik van deze diensten van derden is het privacybeleid van toepassing dat op de betreffende websites of in de betreffende apps is gepubliceerd en is de onderhavige Privacykennisgeving niet van toepassing.

Door voortdurende technologische ontwikkelingen, veranderingen in onze diensten, wijzigingen in wetten of andere redenen kan het noodzakelijk zijn dat we onze Privacykennisgeving aanpassen. We brengen regelmatig aanpassingen aan in deze Privacykennisgeving en verzoeken je om jezelf op de hoogte te blijven stellen van de inhoud ervan.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring?

trivago N.V. beheert de verwerkingsactiviteiten die in deze Privacyverklaring worden beschreven. trivago is een bedrijf dat is opgericht naar Nederlands recht en is gevestigd aan de Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Duitsland.

Als je je gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen of een algemene vraag hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door trivago of over deze Privacyverklaring, kun je contact opnemen met ons team door een e-mail te sturen naar privacy@trivago.com.

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy@trivago.com met als onderwerp “Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming”. E-mails die naar dit adres worden verzonden, zijn niet automatisch vertrouwelijk en worden mogelijk ook gelezen door anderen dan de functionaris voor gegevensbescherming. Als je in vertrouwen informatie wilt uitwisselen met onze functionaris voor gegevensbescherming, vermeld je dat in een e-mail aan ons. We zullen een dergelijke uitwisseling dan mogelijk maken.

2. Je rechten

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je de onderstaande rechten. Raadpleeg Sectie 1 voor informatie over hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe je dergelijke rechten kunt uitoefenen.

2.1 Algemene rechten

Je hebt de volgende wettelijke gegevensbeschermingsrechten onder de relevante wettelijke voorwaarden: het recht op informatie (Artikel 13 van de AVG), het recht op toegang (Artikel 15 van de AVG), het recht op verwijdering (Artikel 17 van de AVG), het recht op correctie (Artikel 16 van de AVG), het recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 van de AVG) en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (Artikel 20 van de AVG).

2.2 Het recht om toestemming in te trekken

Je hebt te allen tijde het recht om eerder aan ons verstrekte toestemming in te trekken. Als gevolg daarvan zullen we in de toekomst je persoonsgegevens voor de verwerking waarvan we je toestemming nodig hebben, niet meer verwerken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment dat je die hebt ingetrokken.

2.3 Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigde belangen

Als we je persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, verwerken we je persoonsgegevens niet meer, tenzij we kunnen vaststellen dat er dwingende en gerechtvaardigde redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking ten dienste staat van het afdwingen van, uitoefenen van of verdedigen tegen rechtsvorderingen.

2.4 Het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

Als we je persoonsgegevens verwerken met het oog op directe reclame, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Zie Sectie 6.1 voor meer informatie over hoe je bezwaar kunt maken tegen enige vorm van directe reclame.

2.5 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit als je van mening bent dat je persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Je kunt contact opnemen met elke gegevensbeschermingsautoriteit in elke lidstaat van de Europese Unie, met name in je woonplaats. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor trivago is: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Duitsland, telefoon: +49 (0)211-384240, e-mail: poststelle@ldi.nrw.de.

3. Welke gegevens we van je verzamelen

Wanneer je onze Diensten gebruikt, verwerken we mogelijk deze soorten persoonsgegevens:

 • Gebruikersgegevens
  • Persoonsgegevens die worden verzameld voor het aanmaken van een ledenaccount, zoals je naam, e-mailadres en wachtwoord.
  • Contactgegevens en andere informatie die je mogelijk met ons deelt, zoals je postadres, leeftijd, geslacht, woonland, socialenetwerkprofielen, berichten die je naar ons team hebt gestuurd, feedback, opmerkingen, antwoorden in enquêtes of interviews, deelname aan een van onze promotionele activiteiten.
 • Gebruiksgegevens
  • Informatie over hoe je onze Diensten gebruikt, inclusief de details die je invoert wanneer je een zoekopdracht uitvoert met behulp van onze Diensten (waaronder bestemming, datum, aantal gasten, valuta), bekeken deals en links waarop je hebt geklikt.
  • Interactie met onze marketingcommunicatie: we verzamelen mogelijk informatie over je betrokkenheid bij onze directe-reclameberichten, waaronder onze nieuwsbrief en pushmeldingen (bijvoorbeeld analyses van het aantal keren dat je onze nieuwsbrief opent of op hyperlinks daarin klikt).
 • Boekingsgegevens: wanneer je onze Diensten gebruikt en op een link klikt naar een accommodatieaanbod dat op onze Diensten wordt vermeld, kan de online boekingssite die de betreffende aanbieding doet ons persoonsgegevens sturen met betrekking tot elke volgende boeking die je op de online boekingssite doet.
 • Locatiegegevens: we kunnen geschatte locatiegegevens verwerken op basis van je IP-adres (land- of plaatsniveau). Bovendien kunnen we, na jouw voorafgaande toestemming, GPS-gegevens gebruiken om je aangepaste zoekresultaten te verstrekken op je mobiel.
 • Bankgegevens: hoewel we niet direct betrokken zijn bij het boekings- en betalingsproces van de accommodatie, kunnen we je van tijd tot tijd vragen om je bankgegevens te delen, bijvoorbeeld om gebruikers een vergoeding te geven.
 • Technische gegevens: voorbeelden hiervan zijn IP-adres, cookies, identificatiegegevens (sessie-ID, lid-ID, apparaat-ID), toegangsstatus/HTTP-statuscode, browsersoftware en -versie, besturingssysteem en de interface daarvan, internetprovider, taal en andere configuratie-instellingen.

4. Waarom en hoe we je persoonsgegevens gebruiken

Hieronder vind je informatie over (i.) de redenen waarom we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, evenals, voor elk doel, (ii.) de overeenkomstige wettelijke basis en (iii.) de betrokken categorieën persoonsgegevens. Je persoonsgegevens kunnen op de volgende manieren worden gebruikt:

 • Aanbieden van onze Diensten, waaronder hulp bij het vergelijken van accommodatieprijzen en -aanbiedingen en bij het vinden van je ideale accommodatie.
  • Wettelijke basis: uitvoering van een contract, toestemming.
  • Categorieën gebruikte persoonsgegevens: gebruikersgegevens, gebruiksgegevens, boekingsgegevens, locatiegegevens, technische gegevens.
 • Zorg voor en handhaaf een veilige en betrouwbare omgeving voor onze Diensten, ook voor je trivago-gebruikersaccount.
  • Rechtsgrondslag: naleven van wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang.
  • Categorieën gebruikte persoonsgegevens: gebruiksgegevens, technische gegevens.
 • Begrijpen hoe je onze Diensten gebruikt en gebruiken van de feedback die je ons stuurt om onze Diensten te verbeteren, trends in de branche te identificeren en nieuwe producten en functies te ontwikkelen om je ervaring te verbeteren.
  • Rechtsgrondslag: toestemming, gerechtvaardigd belang.
  • Categorieën gebruikte persoonsgegevens: gebruikersgegevens, gebruiksgegevens, boekingsgegevens, technische gegevens.
 • Directe-reclamecommunicatie aan je sturen over onze Diensten of gerelateerde diensten, je voorzien van advertenties op onze Diensten en op websites van derden (al dan niet gepersonaliseerd) en anderszins promotionele activiteiten uitvoeren (zoals Sweepstakes en soortgelijke weggeefacties).
  • Rechtsgrondslag: toestemming, gerechtvaardigd belang.
  • Categorieën gebruikte persoonsgegevens: gebruikersgegevens, gebruiksgegevens, technische gegevens.
 • Met je communiceren, reageren op je vragen en opmerkingen en klantenservice bieden.
  • Rechtsgrondslag: uitvoeren van een contract, gerechtvaardigd belang.
  • Categorieën gebruikte persoonsgegevens: gebruikersgegevens, gebruiksgegevens, boekingsgegevens, bankgegevens.
 • Voldoen aan contractuele verplichtingen met derden, zoals advertenties van online boekingssites in onze Diensten.
  • Rechtsgrondslag: uitvoeren van een contract, gerechtvaardigd belang.
  • Categorieën gebruikte persoonsgegevens: gebruikersgegevens, gebruiksgegevens, boekingsgegevens.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, voldoen aan verzoeken van wetshandhavers, voorkomen van fraude en instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
  • Rechtsgrondslag: naleven van wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, uitvoeren van een contract.
  • Categorieën gebruikte persoonsgegevens: gebruikersgegevens, gebruiksgegevens, boekingsgegevens, technische gegevens.

5. Met wie we je gegevens delen

We kunnen je persoonsgegevens delen met de volgende categorieën ontvangers, op voorwaarde dat er een passende wettelijke grondslag is:

 • Onze volledige dochterondernemingen.
 • Authenticatiepartners: bijvoorbeeld wanneer je inlogt of je aanmeldt bij onze Diensten met behulp van diensten van derden zoals Facebook, Google of Apple.
 • Externe dienstverleners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren, zoals leveranciers van: hosting en opslag, klantenservice, communicatiediensten, beveiliging en fraudepreventie, incassodiensten en analyse-, advertentie- en marketingdiensten.
 • Externe dienstverleners die diensten aan ons leveren die onafhankelijke gegevensbeheerders zijn, zoals leveranciers van beveiligings- en fraudepreventiediensten, socialemedianetwerken of advertentie- en marketingdiensten.
 • Zakenpartners waarmee we in samenwerking producten of diensten aanbieden. Dit zijn diensten die in samenwerking met andere externe partijen via onze Diensten worden aangeboden.
 • Externe reisaanbieders zoals hotels, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurders, verzekeraars, accommodatie-eigenaren en aanbieders van reisgidsen of activiteiten.
 • Wetshandhavingsinstanties Ter preventie, detectie en vervolging van illegale activiteiten, bedreigingen voor de staat of de openbare veiligheid en ter preventie van bedreigingen voor mensenlevens.
 • Als onderdeel van een zakelijke transactie zoals een fusie, afstoting, consolidatie of de verkoop van activa.

Als we gegevens overdragen aan onze dienstverleners, mogen zij de gegevens alleen gebruiken om hun taken uit te voeren. De dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en aangesteld. Ze zijn contractueel gebonden aan onze instructies, hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

6. Informatie per specifieke Dienst

6.1 Nieuwsbrief

We voorzien in een nieuwsbrief met onder meer inspirerende reisinhoud, links naar enquêtes of Sweepstakes, herinneringen aan de zoekopdrachten die je via onze Diensten hebt gemaakt en ander nieuws over onze Diensten of de diensten die door onze partners worden aangeboden.

Wanneer je je rechtstreeks via onze Diensten op onze nieuwsbrief abonneert, ontvang je een e-mail waarin we je vragen te bevestigen dat je de eigenaar bent van het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Als je je aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden je persoonsgegevens na een maand automatisch verwijderd.

Als je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je op elk moment afmelden via de link “afmelden” in de voettekst van de nieuwsbrief of door contact op te nemen met ons privacyteam zoals beschreven in Sectie 1 hierboven.

6.2 trivago-gebruikersaccount

Je kunt zelf kiezen of je een trivago-gebruikersaccount wilt aanmaken, maar je hebt mogelijk een account nodig om volledig gebruik te maken van de functionaliteit van sommige van onze Diensten.

Je kunt alle informatie in je trivago-gebruikersaccount beheren, wijzigen en verwijderen. Houd er rekening mee dat we je trivago-gebruikersaccount na een bepaalde periode van inactiviteit automatisch verwijderen.

6.3 Business Studio

Als je Business Studio gebruikt, krijg je een persoonlijk account met wachtwoordbeveiliging en kun je de gegevens die in je account zijn opgeslagen, bekijken en beheren. Hoteliers met een trivago Business Studio-account kunnen rechtstreeks informatie ontvangen over nieuwe of aanvullende functies.

7. Informatie over cookies

Telkens wanneer je onze Diensten gebruikt, gebruiken we cookies en andere online tracking-technologieën. In deze paragraaf vind je informatie over wat ‘cookies’ zijn, hoe trivago ze gebruikt en hoe je je voorkeuren kunt beheren.

7.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat worden gedownload wanneer je een website of een app bezoekt. Naast cookies kunnen we andere trackingtechnologieën gebruiken, zoals webbakens, tags of pixels (kleine grafische afbeeldingen die op een webpagina worden geplaatst en die aangeven dat een dergelijke pagina is bekeken) of Software Development Kits (SDK’s – trackingtechnologie die is opgeslagen in een app). In deze paragraaf worden cookies en andere trackingtechnologieën over het algemeen “cookies” genoemd.

Cookies stellen websites in staat om de apparaten van gebruikers te herkennen en om informatie op te slaan over de content die gebruikers bekijken en waarmee ze communiceren. Dit biedt gebruikers een op maat gemaakte ervaring (denk bijvoorbeeld aan het onthouden van voorkeuren en instellingen).

Cookies kunnen in verschillende categorieën worden onderverdeeld:

 • Afhankelijk van wie ze beheert:
  • First party-cookies worden door trivago op onze websites en apps geplaatst.
  • Cookies van derden worden op onze websites of apps beheerd door externe aanbieders, zoals advertentiepartners, beveiligingsproviders en socialmediapartners.
 • Afhankelijk van de duur ervan:
  • Sessiecookies: cookies die automatisch worden verwijderd wanneer je je browser sluit.
  • Blijvende cookies: cookies die automatisch worden verwijderd na een ingestelde tijdsduur die per cookie kan verschillen. Je kunt te allen tijde cookies verwijderen in de beveiligingsinstellingen van je browser.

7.2 Hoe gebruikt trivago cookies?

De cookies die in de sectie hierboven worden beschreven, worden door trivago (of door externe providers die op onze websites of in onze app cookies van derden gebruiken) op de volgende manieren gebruikt:

 • Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig om je in staat te stellen onze Diensten te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen onze Diensten niet goed worden geleverd.
 • Functionele cookies: deze cookies stellen ons in staat keuzes te onthouden die je op onze websites of in onze apps hebt gemaakt (bijvoorbeeld de taal of valuta die je hebt geselecteerd) en bieden je verbeterde en gepersonaliseerde functies. Als je deze cookies niet toestaat, werken sommige of alle functionaliteiten mogelijk niet goed.
 • Prestatiecookies: deze cookies, die door ons of in sommige gevallen door onze zakelijke partners worden geplaatst, stellen ons in staat informatie te verzamelen over de prestaties van onze Diensten (d.w.z. welke pagina’s het meest of het minst worden bezocht en/of gebruikt). We gebruiken deze informatie om onze Diensten te onderhouden, te ontwikkelen en te verbeteren. Als je deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer je onze websites en apps hebt bezocht en kunnen we hun prestaties niet controleren.
 • Marketingcookies: deze cookies worden via onze websites en apps geplaatst door onze advertentiepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van je interesses op te bouwen en je relevante advertenties op websites van derden te tonen. Als je deze cookies niet toestaat, krijg je minder gepersonaliseerde advertenties te zien.

Sommige cookies die op onze websites en in onze apps worden geplaatst, zijn afkomstig van onze zakelijke partners.

We gebruiken tools die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website op basis van ons gerechtvaardigd belang om de basisfuncties van onze website te bieden. In dergelijke gevallen zijn toegang tot en opslag van informatie in het eindapparaat strikt noodzakelijk. Dit vindt plaats op basis van de implementatiewetgeving van de e-Privacyrichtlijn van de EU-lidstaten, in Duitsland in overeenstemming met Artikel 25 (2) TTDSG.

We gebruiken alle andere niet-essentiële (optionele) tools die aanvullende functies bieden op basis van jouw toestemming. Toegang tot en opslag van informatie in het eindapparaat vindt dan plaats op basis van de implementatiewetgeving van de e-Privacyrichtlijn van de EU-lidstaten, in Duitsland in overeenstemming met Artikel 25 (1) TTDSG. Gegevensverwerking met behulp van deze tools vindt alleen plaats als we hiervoor vooraf je toestemming hebben gekregen.

Voor informatie over de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen (zoals de VS) verwijzen we je naar Sectie 8 (“Overdracht aan andere landen”), ook met betrekking tot de risico’s die dit met zich mee kan brengen.

7.3 Je cookievoorkeuren beheren

Je kunt je toestemming voor ons gebruik van niet-essentiële cookies op elk moment intrekken of wijzigen via de betreffende link in de voettekst van onze websites of door de instellingen van je webbrowser te configureren om cookies te weigeren in het gedeelte “Help” van de werkbalk van je browser. Meer informatie over hoe je je voor gepersonaliseerde advertenties kunt afmelden, vind je op www.youronlinechoices.com en www.youradchoices.com.

Op je mobiele apparaat staat je besturingssysteem je mogelijk toe om cookies te beheren via de instellingsfunctie. Raadpleeg voor meer informatie de instructies van de fabrikant van je apparaat. Als je ervoor kiest om cookies te weigeren, werken sommige delen van onze Diensten mogelijk niet zoals bedoeld of helemaal niet.

8. Overdracht aan andere landen

Gezien de internationale aard van ons bedrijf delen we je persoonsgegevens mogelijk wereldwijd met onze volledige dochterondernemingen, onze partners en dienstverleners. Zij verwerken je persoonsgegevens mogelijk in landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming afwijkt van EU-wetgeving of van de wetgeving die van toepassing is in je woonland.

Waar dergelijke landen niet zijn onderworpen aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, treffen we aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van je persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wetgeving, zoals de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Als overdracht aan een derde land is toegestaan en er geen adequaatheidsbesluit of passende waarborgen zijn, is het mogelijk en bestaat het risico dat autoriteiten in het betreffende derde land toegang krijgen tot de overgedragen gegevens om deze te verzamelen en te analyseren en kan de afdwingbaarheid van je betrokken rechten mogelijk niet worden gegarandeerd.

9. Hoe beschermt trivago je gegevens?

In het kader van ons streven om je persoonsgegevens te beschermen, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens per ongeluk of opzettelijk verloren gaan, worden gemanipuleerd, worden vernietigd of door onbevoegde personen worden bekeken. Deze maatregelen omvatten pseudonimisering, versleuteling, het instellen van firewalls en toegangscontroles. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en bijgewerkt met inachtneming van technologische ontwikkelingen.

10. Wanneer worden je gegevens verwijderd?

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig of toegestaan is in het kader van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarna wissen we de gegevens onmiddellijk, tenzij we de gegevens nog nodig hebben tot het verstrijken van wettelijke verjaringstermijnen (bijv. als bewijs in burgerrechtelijke claims of voor accounting- en belastingdoeleinden) of als er in het specifieke individuele geval conform de wetgeving inzake gegevensbescherming een andere juridische basis is voor de verdere verwerking van je gegevens. Als we je gegevens gedurende een langere periode willen gebruiken voor analytische statistieke doeleinden, zullen we ze anonimiseren.