Algemene voorwaarden

trivago is een hotelzoekmachine en biedt gebruikers informatie over de verschillende soorten accommodaties (zoals hotels, vakantiehuizen, enz.), reisgebieden en diensten gerelateerd aan reizen.

1. Aanbod van diensten

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan incidentele veranderingen en van toepassing op al onze diensten die direct of indirect zijn (d.w.z. via derden) via het internet, op mobiele apparaten, per e-mail of per telefoon.

1.2. Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen hebt en akkoord gaat met deze, alsook met het privacybeleid, en de cookies.

2. Diensten en contract

2.1. Op de trivago website heeft u de mogelijkheid om diensten van derden te vergelijken.

2.2. Tevens hebben gebruikers voor bepaalde hotels de mogelijkheid het gekozen hotel te boeken via een directe verbinding naar de hotelboekingssites (derden) ('trivago Express Booking'). Dat wil zeggen dat de boeking rechtstreeks op de hotelboekingssites worden gemaakt en niet op de trivago-sites. trivago is niet de reisorganisator of de contractpartij voor de gebruiker. trivago acteert als agent die de technische verbinding naar de hotelboekingssite van derden tot stand brengt. Door een boeking te maken op de website van een derde partij, accepteert de gebruiker de algemene voorwaarden van de boekingssite en gaat de gebruiker een verbintenis aan op basis hiervan. De gebruiker kan de algemene voorwaarden raadplegen op de hotelboekingssite van de derde partij. Wanneer een boeking is gemaakt op de website van een derde, gaat de gebruiker een directe verbintenis aan met de hotelboekingssite. Dat wil zeggen dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen, tussen de gebruiker en trivago. trivago is geen contractpartij bij de boeking en alle vorderingen van de gebruiker inzake de hotelreservering dienen kenbaar te worden gemaakt aan de derde partij(de boekingssite) en niet aan trivago.

Om twijfel te voorkomen, tellen boekingen via trivago Express Booking niet als relevante boekingen voor gekoppelde reisarrangementen volgens Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

2.3. Verder kunt u op de website van trivago ook zoeken naar reisproducten voor de bestemming zoals bijvoorbeeld tours, evenementen, attracties, cruises en meer. trivago biedt geen van de reisproducten voor de bestemming aan en is er niet de eigenaar of beheerder van, maar de reisproducten voor de bestemming zijn de eigendom van, worden beheerd door of aangeboden door derden, hetzij rechtstreeks (bijv. een touroperator), hetzij via een bemiddelaar (bijv. een online reisonderneming) via een boekingssite. Boekingen worden rechtstreeks bij de derden zoals vermeld op de boekingssite gedaan. Door een boeking te doen via de website, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van die boekingssite. Eens een boeking op de boekingssite is gedaan, wordt een contract afgesloten tussen de boekingssite/derde partij en de gebruiker en niet tussen de gebruiker en trivago. trivago is geen contractuele partij van de boeking van een reisproduct voor de bestemming en alle claims van de gebruiker volgens de reservatie van het reisproduct voor de bestemming dienen ingediend te worden tegen de derde partij (de boekingssite) en niet tegen trivago.

2.4. Deze overeenkomst wordt niet beïnvloedt door andere overeenkomsten tussen het hotel of de aanbieder van het reisproduct en de reiziger.

3. trivago Community en ledengedeelte

3.1. Bezoekers hebben de mogelijkheid om aan trivago Community deel te nemen (hierna genoemd als “Community”) en/of aan het trivago ledengedeelte. Gebruikers die zich registreren voor de Community kunnen zelfgeschreven content plaatsen en via de administratieve tools actief meewerken aan de verdere ontwikkeling van het platform. Niet geregistreerde gebruikers kunnen de inhoud op trivago gratis lezen.

3.2. In het trivago ledengedeelte kunnen gebruikers hun zoekopdrachten opslaan en beheren. Om het account aan te kunnen maken worden er persoonlijke gegevens gevraagd. Behalve de gebruikersnaam, wordt geen van deze gegevens zichtbaar gemaakt. Bekijk voor meer informatie ook ons privacybeleid. Het verwijderen van een account zorgt ervoor dat alle gegevens van een gebruiker permanent verwijderd worden.

3.3. Als geregistreerd gebruiker op trivago is het niet toegestaan om meer dan één gebruikersaccount te hebben. Als gebruiker bent u er verantwoordelijk voor dat uw persoonlijke gegevens compleet en naar waarheid zijn ingevuld bij uw registratie.

3.4. De gebruiker is verantwoordelijk voor een verantwoord gebruik van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Het gebruik van het account en de data die daaruit voortkomt mag niet gedeeld worden met derde partijen.

3.5. De gebruiker dient trivago te informeren op het moment dat hij/zij erachter komt dat er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

4. Privacy, reclame per e-mail

4.1. De bescherming van de door leden ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor trivago. trivago zet zich in om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Voor meer informatie lees ons privacybeleid.

4.2. trivago verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) alleen als wij uw toestemming hebben of indien een wettelijke bepaling het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens, toestaat.

4.3. trivago zal alleen gegevens ophalen, verwerken en gebruiken die essentieel zijn voor het gebruik en de werking van de websites/apps en de diensten die worden aangeboden. Voor het gebruik van de optie 'trivago Express Booking' gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van zijn/haar creditcardgegevens door trivago N.V., die deze gegevens aan de hotelboekingssites zal overdragen ten behoeve van de voltooiing van de hotelreservering.

4.4. . Als de gebruiker tijdens de registratie voor de Community of op een ander moment tijdens het gebruik van de diensten van trivago heeft toegestemd om informatie over trivago te ontvangen, dan zal de gebruiker periodieke productinformatie ontvangen. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een schriftelijke mededeling of via e-mail. De toestemming om e-mails te ontvangen volgt na de bevestigingsmail van trivago. Door te klikken op de link in de e-mail, stemt u toe om nieuwsbrieven te ontvangen.

5. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

5.1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwerven van rechten voor de inhoud (tekst, foto's, recensies, links, enz.) die ze uploaden naar trivago. Zij zorgen ervoor dat ze alle rechten hebben met betrekking tot de inhoud die zij publiceren op het trivago platform en daardoor geen inbreuk maken op rechten van derden.

5.2. De gebruiker is verantwoordelijk als hij/zij reglementen schendt en hij/zij begrijpt dat het verboden is om op trivago inhoud te publiceren die:
  • Reclame bevat
  • Geen verband heeft met het beoordeelde item
  • Irrelevante of opzettelijk incorrecte informatie bevat
  • Immoreel, pornografisch of op andere wijze aanstootgevend is
  • De rechten van derden schendt, in het bijzonder auteursrechten
  • Op andere wijze de wetten die van toepassing zijn schendt of een criminele handeling weergeeft
  • Virussen of andere computerprogramma´s bevat die soft- of hardware kunnen beschadigen of op een andere wijze het gebruik van een computer op een ongewenste manier kunnen aantasten
  • Enquêtes of kettingbrieven bevat
  • Het doel heeft om persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen, in het bijzonder voor commerciële doeleinden
5.3. De gebruiker garandeert trivago dat hij/zij geen programma's of functies gebruikt om geautomatiseerde paginaimpressies of inhoud op trivago te genereren.

5.4. In het geval van het schenden van algemene voorwaarden, heeft trivago het recht, zonder het opgeven van reden, om geen uitbetalingen te doen van verzamelde mijlen door het trivago Mijlenprogramma en gebruikers permanent uit te sluiten van het platform. De vervolging en handhaving van verdere eisen tot schadevergoedingen blijven ongeschonden.

6. Account blokkeren

6.1. trivago behoudt het recht om de toegang tot de account van een gebruiker te ontzeggen en hun registratie binnen een termijn van een week na ontvangst van relevante informatie over het ongepast gebruik op de website, te verwijderen. De gebruiker kan ook zijn eigen account opzeggen. Het recht op onmiddellijke beëindiging wegens dringende redenen blijft onaangetast.

7. Aansprakelijkheid

7.1. trivago en de gebruiker zijn beide niet aansprakelijk voor de authenticiteit, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de informatie op trivago geplaatst door gebruikers. Er wordt geen advies of informatie gegeven door trivago betreffende het selecteren van accommodaties of andere reisproducten.

7.2. Alle overeenkomsten die ontstaan zijn via deze service, zijn tussen de trivago gebruiker en de respectievelijke externe boekingssite. trivago treedt op geen enkel moment op als organisator of reisbureau. De algemene voorwaarden van de betreffende organisator of het reisbureau zijn van toepassing, met name wat betreft het recht om te annuleren. De betaling, boeking, etc. gebeurt op de boekingssite in kwestie. U dient dan ook hen te contacteren indien er een probleem is. trivago is niet betrokken in dergelijke contractuele regelingen, afspraken en vorderingen tussen de trivago gebruiker en de desbetreffende externe boekingssite.

7.3. trivago garandeert de juistheid van de inhoud, geüpload door boekingssites of door de leden van de Community, niet. trivago heeft geen invloed op deze informatie (met name afbeeldingen, beoordelingen, etc.). De publicatie van gebruikergegenereerde content op trivago, geeft niet de mening van trivago weer. trivago claimt deze inhoud niet als zijn eigen inhoud.

7.4. Hyperlinks, reclamebanners, bedrijfsgegevens van accommodaties, toeristische attracties, aanbieders en dergelijke zijn verkregen via boekingssites en de community en zijn daarom geen aanbevelingen of vertegenwoordiging van trivago. Voor technische redenen, geen van de prijsupdates die wij ontvangen van de boekingssites worden direct gedaan. trivago is niet aansprakelijk voor prijzen of beschikbaarheid en trivago neemt deze specifieke informatie niet over als inhoud van zichzelf.

7.5. trivago is niet aansprakelijk voor technische defecten die veroorzaakt werden door oncontroleerbare omstandigheden. Bovendien is trivago alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen. trivago garandeert geen continue beschikbaarheid van informatie en kan beslissen om niet beschikbaar te zijn voor een bepaalde tijd voor onderhoud.

8. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die geldig waren tijdens de registratie, zijn van toepassing op het gebruik van trivago. Geregistreerde gebruikers zullen bij veranderingen op de hoogte gebracht worden per e-mail. Gebruikers kunnen ook de huidige algemene voorwaarden downloaden op hun computer en deze printen.

9. Het toepasselijke recht en plaats van jurisdictie

De wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing. Plaats van jurisdictie is het adres van trivago in Duitsland als beide partijen rechtspersonen zijn of als zodanig behandeld worden door de regels van de plaats van jurisdictie. De Duitse vertaling van deze tekst heeft voorrang.